Adwokat Przemysław Wiatrowski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2011 r. zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując w kancelariach na terenie Wrocławia oraz Świdnicy. W tym czasie reprezentował Klientów przed sądami w różnych zakątkach Polski. Obecnie prowadzi kancelarię indywidualną z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych oraz pracowniczych.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

  • prawa karnego, karnego skarbowego, karnego wykonawczego oraz wykroczeń
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • prawa cywilnego
  • prawa pracy i zabezpieczeń społecznych
  • prawa gospodarczego
  • prawa administracyjnego
  • egzekucji wierzytelności oraz antywindykacji.

Proponowane usługi obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, projektowanie i analizę umów handlowych, negocjacje przedsądowe, reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania oraz innymi organami państwa. Każda sprawa prowadzona jest przez adwokata Przemysława Wiatrowskiego osobiście, z najwyższą dbałością o budowanie wzajemnego zaufania w relacjach z Klientami.

Oferta dotyczy prowadzenia jednorazowych spraw lub stałej obsługi prawnej. Obie formy współpracy skierowane są do Klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Z uwagi na lokalizację siedziby Kancelarii większość Klientów reprezentowanych jest na terenie Dolnego Śląska, jednakże przyjmowane są sprawy sądowe także z innych terenów Polski.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie. Priorytetem Kancelarii jest zadowolenie  Klienta zarówno z merytorycznej obsługi powierzonych spraw, jak i kwestii jej rozliczenia. Z tego też powodu adwokat Przemysław Wiatrowski stawia na uczciwość i przejrzystość w materii finansowej, zawsze dostosowując koszty świadczonych usług do rodzaju prowadzonej sprawy oraz możliwości płatniczych Klienta.